Stabil og trygg samarbeidspartner

Siden 80-tallet har LLENTAB levert i overkant av 20 bygg til landbasert oppdrett. Gjennom samarbeidet de har med GL-Bygg føler de nå at de kan vise til en unik kompetanse når det kommer til prosjektering av anlegg til oppdrettsnæringen.

 LLENTAB Group designer, produserer og markedsfører multifunksjonelle stålbygg for et bredt spekter av næringer og formål. LLENTAB-konseptet for stålbygg er anerkjent for sin effektive konstruksjon, høye kvalitet og tilpasningsevne til ulike behov og krav.

– Vi er et relativt lite selskap i Norge, men vi har store eiere i Sverige og vi er representert i flere land i Europa. For oss er det jo interessant å få muligheten til å jobbe litt internasjonalt og tenkt litt på dette med å tilpasse seg andre kulturer. LLENTAB har produksjon av stål i Sverige og vi har konstruktører i flere land. Blant annet Polen, Tsjekkia og Sverige.

 

 

I korte trekk produserer vi et eget bæresystem i stål. I Norge blir det tradisjonelt brukt handelsstål, mens vi lager egne profiler i stål. Vi profilerer søyler, takdragere og sekundærstål i eget anlegg som rollformer stålet til profiler som vi da bruker som bæresystem, forklarer Jørn Johnsen, prosjektutvikler i LLENTAB Norge.

– Vi har også en fabrikk som produserer veggelement som følger de energikravene vi har i Norge og som byggherren vil ha, legger han til.

Vi står foran det nye settefiskanlegget til SinkabergHansen og Emilsen Fisk. For LLENTAB og Johnsen startet arbeidet med dette anlegget allerede for seks år siden.

– Vi var i kontakt med byggherren og laget et forprosjekt og priset noen ideer de hadde. Dette var planer som var betydelig mindre enn det prosjektet til slutt ble. Det har vært en artig og lærerik reise å være med på.  Det er artig at det til slutt ble en realitet, sier Johnsen.

Mens GL-Bygg er totalentreprenør på byggsiden, har LLENTAB ansvar for å levere tett bygg til anlegget.

– Det vil si tak, vegger og bæresystem som bygget må ha for å kunne stå. Vi leverer bæresystem til betongdekket og vi sørger for at fundamenteringen er som den skal. Til dette anlegget har vi også utviklet en egen besøkskorridor. Her kan du komme inn i anlegget fra det ytre miljø uten å risikere at du har med smitte eller er en fare for det miljøet som kreves for å drive med matproduksjon innendørs. I besøkskorridoren kan du se de ulike delene av settefiskproduksjonen, forklarer Johnsen.

Gjennom samarbeidet med GL-Bygg skal de to selskapene levere bygningsmessig totalentreprise, inkludert forprosjekt, samspillsfase, detaljprosjektering og utførelse av alle nødvendige bygningsmessige og tekniske arbeider. Alt tilpasset de prosesstekniske løsningene som ønskes utført av byggherrene.

– Byggherrene er opptatt av sluttprodukter. Det er mange fag som skal inn i et anlegg som dette vi står ved nå. Det skal være et samspill mellom alle disse fagene, og vi skal legge de riktige steinene til rett tid. Vi må ha fokus på å få samspill i starten slik at alle fag vet når de skal sette inn sine ressurser. Det høres kanskje lett ut, men det kan være vanskelig. Vi i LLENTAB føler vi får være med på dette med GL-Bygg, som er en dyktig aktør. GL-Bygg og LLENTAB har nå et samspill som gjør at byggherren har tro på at vi kan fullføre slike prosjekt, som vi også er i ferd med å bevise her nå de, sier Johnsen.

Del: