Jobber for å spisse kompetansen

– Vi tar sikte på å hele tiden jobbe hardt for å tilegne oss mer og bedre kompetanse når det kommer til landbaserte oppdrettsanlegg, sier administrerende direktør i LLENTAB Norge, Thomas Re. Johnsen.

Landbaserte oppdrettsanlegg, både gjennomstrøms- og RAS-teknologi er sammensatt av flere ulike fagfelt som må samhandle. Byggeprosessen for et slikt prosjekt kan ofte strekke seg opp til 2 år, og ulike fag skal operere samtidig i ulike faser i løpet av de årene. Da er det viktig med en god plan og bevissthet rundt hvilken rekkefølge bygningen skal oppføres. LLENTAB er derfor svært opptatt av prosjekteringsfasen som foregår før selve byggingen – det er da de viktigste avgjørelsene besluttes.

Administrerende direktør i LLENTAB Norge, Thomas Re Johnsen; tv: Daglig leder i GL-Bygg Arne Magne Galguften
Fra venstre: Thomas Re. Johnsen, Adm. Dir./CEO i LLENTAB AS og Arne Magne Galguften, daglig leder i GL-Bygg AS.

– For oss i LLENTAB er det viktig å være trygge på det vi holder på med og samtidig synliggjøre for våre kunder hva vi kan bidra med. Vi skal gjøre prosessen enklest mulig både før, under og etter bygging. Vår fordel er at vi forstår kompleksiteten rundt slike typer bygg, og har kompetanse til å utvikle løsninger som fungerer og som er optimale for kunden, sier Re. Johnsen.

– Vi er også påpasselige med tanke på hvilke aktører vi samarbeider med for å kunne opprettholde høy kvalitet på produktet vi leverer. Her er samarbeidet med GL-Bygg AS viktig og sammen har vi den kompetansen og erfaringen som trengs, legger han til.

Prosjektering

Akkurat nå er LLENTAB med i prosjekteringsfasen av et landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Kjørsvikbugen – akkurat på grensen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Her har det blitt inngått en samspillsavtale mellom LLENTAB og oppdragsgiver Tjeldbergodden Rensefisk AS, som eies av Morefish AS, Måsøval AS, Refsnes laks AS og PTAqua.

– Vi ønsker å være en samarbeidspartner for oppdrettsnæringen. Gjennom å forstå de tverrfaglige prosessene kan vi bidra til økt verdiskapning hos kunden – i tillegg til å være en entreprenør som sørger for at bygget kommer opp til avtalt tid og at prosjektet med alle involverte aktører fungerer godt sammen. Vi kan bidra i prosessen i en tidlig fase og komme med våre synspunkter tidlig, og på denne måten være en samarbeidspartner som kan ta seg av hele byggeprosessen – fra idé og skisse – til ferdig bygg, sier Re. Johnsen.

LLENTAB skal utvikle bygget på en slik måte at kunden får merverdi i flere tiår frem i tid

Forstå kundens behov

Hos Tjeldbergodden Rensefisk har de frem til nå kun drevet med oppdrett av rognkjeks – en rensefisk som brukes for å løse problematikk med lakselus i merdene, og bedriften skal nå i tillegg starte oppdrett av berggylt. Bygget som prosjekteres er første del av en større utbygging og skal huse 12 kar for marin fisk, en gangvei, samt en mesanin hvor det skal installeres teknisk utstyr.

Bygget er planlagt å bli et gjennomstrømningsanlegg hvor produksjonsvannet på sikt vil kunne varmes opp av spillvarme fra Equinor Tjeldbergodden. Det er overskudd av kjølevann fra ilandføringsanlegget som vil være varmekilden i det nye oppdrettsanlegget. Dette oppvarmingssystemet vil kunne åpne opp for produksjon av flere ulike arter.

– Dette er et spennende prosjekt og en kunde som vi har kjennskap til fra tidligere. Her gjelder det å forstå kundens behov tidlig i prosessen, slik at LLENTAB kan utvikle bygget på en slik måte at kunden får merverdi i flere tiår frem i tid, sier Elin Hagen Johnsen.

Hun ble ansatt i august 2020 på bakgrunn av sin sivilingeniørutdannelse ved NTNU Gløshaugen og bidrar nå med prosjekteringen av bygget sammen med prosjektutvikler Jørn Olaf Johnsen.

Trygg samarbeidspartner

Grunnen til at LLENTAB ble valgt som entreprenør da Tjeldbergodden Rensefisk skulle starte prosessen med nytt bygg, handler kort og greit om gode erfaringer fra tidligere samarbeid.

– Vi i Tjeldbergodden Rensefisk utvider kapasiteten for marin fisk og har valgt stålhall fra LLENTAB. Bakgrunnen for dette er at vi kjenner produktene godt fra før og har god erfaring med leverandøren fra tidligere prosjekter. Viktige elementer i utvelgelsesprosessen har vært pris, funksjonalitet, fleksibilitet og byggetid. Markedet innenfor marin fisk kan være dynamisk, og i denne omgang satser vi på å utvide produksjonen til både berggylt og rognkjeks. På et senere stadium kan det være aktuelt med andre marine arter, så ny produksjonskapasitet skal være fleksibel nok til å kunne håndtere en endring av art, sier driftsleder hos Tjeldbergodden Rensefisk, Odd Arne Kjørsvik.

Morefish Konferansen

For LLENTAB er det viktig å spisse kompetansen innenfor landbaserte oppdrettsanlegg, og for at bedriften skal kunne levere et best mulig resultat må de ansatte som jobber innenfor dette segmentet vite hvilke problemstillinger kunden står ovenfor. I starten av november deltok LLENTAB som eneste byggentreprenør på Morefish-konferansen i Oslo – en konferanse som setter fokus på å forebygge risiko for å kunne bygge sikre og forutsigbare anlegg. Utviklingen i denne næringen går i et rivende tempo og mange leverandører vil inn på markedet uten at de egentlig vet hva de går til. Målet med konferansen var at deltagerne skulle sitte igjen med en smørbrødliste som kan bidra til å redusere risikoen.

Øyvind Aaleskjær, senior akvakulturteknolog i Morefish, åpnet konferansen.

 

– Det som blir synlig for oss når de ulike fagene møtes, både i prosjekteringsfasen når vi jobber med prosjekter og på en arena som Morefish-konferansen, er at LLENTAB er en liten aktør opp i det hele. Vi leverer kun «skoesken» som huser all aktiviteten og produksjonen som foregår på et fiskeoppdrettsanlegg. Dette betyr likevel ikke at vårt bidrag er uvesentlig. Det ligger høye krav til hvordan slike typer bygninger skal utføres og i fremtiden blir sikkert ikke kravene til materialkvalitet og miljøbelastning mindre, sier Re. Johnsen.

Thomas Re. Johnsen er opptatt av utvikling, både internt i bedriften og ut mot kunde. Med seg på konferansen hadde han Elin Hagen Johnsen, og prosjektledere Joakim Klevenmark og Adam Ziarko for å styrke kompetansen innenfor landbasert oppdrett internt i bedriften. Klevenmark og Ziarko har begge erfaring innen landbasert fiskeoppdrettsanlegg, hvor førstnevnte har flere års erfaring som formann på denne typen anlegg og Sivilingeniør Adam Ziarko har vært prosjektleder på Svaberget i Bindal kommune.

 

Deltakere på Morefish-konferansen. Fra venstre: Joakim Klevenmark, Adam Ziarko og Thomas Re. Johnsen.

 

– I LLENTAB har vi all den kompetansen som trengs for å kunne utføre et prosjekt, vi har medarbeidere som tidligere har jobbet som taktekkere, rørleggere, tømrere, blikkenslagere, formenn og ingeniører/sivilingeniører innen bygg -og anlegg. Fremover blir det viktig at mine medarbeidere får utvikle kompetansen sin slik at vi får utnyttet det potensialet vi har i bedriften på det fulle. På denne måten kan vi finne de beste løsningene for kunden og få best mulig resultat, sier Re. Johnsen.

– Det skaper også trivsel når medarbeidere får bidratt med sin kompetanse, legger han til og smiler.

Del: