Bærekraft i hele verdikjeden

Det er ikke nok at det kan dokumenteres at laksen er produsert bærekraftig. I dag må betongen som brukes i bygget, stålet som brukes og alt i oppdrettsanlegget være dokumentert at det er bærekraftig, sier tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Under Aqua Nor i Trondheim i slutten av august inviterte GL-Bygg og LLENTAB til et lite treff og webinar på Kvilhaugen gård for å markere vårt samarbeid innenfor blå sektor.

– Vi ønsker å markere oss som samarbeidspartnere for aktører i bransjen som skal utvikle sine nye prosjekter fremover. Vi ønsker å komme tidlig inn i prosjektene for å kunne gi kunden en bygningsmessig totalentreprenør og samarbeidspartner som kan ta seg av hele byggeprosessen – fra idé og skisse – til ferdig bygg, forteller Thomas Re Johnsen, administrerende direktør i LLENTAB Norge, og Arne Magne Galguften, daglig leder i GL-Bygg.

Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen var invitert for å fortelle litt om sine tanker om landbasert oppdrett i dag og hvordan hun ser på næringen i fremtiden. I dag jobber hun som rådgiver for Kruse Larsen, men har lang fartstid som både politiker men også som en del av oppdrettsnæringen.

– Vi har en del kunder som vi hjelper når det kommer til kommunale reguleringsplaner. Når du skal starte et settefiskanlegg eller et større anlegg innenfor landbasert matfisk, er det veldig krevende. Det å ha god kunnskap til disse prosessene, er veldig viktig. Å gå sammen tidlig. Å finne samarbeidspartnere tidlig i prosessen, mener jeg er et riktig og viktig grep. Både når det kommer til underleverandører og utbygger. Det er så mange snubletråder som det er mulig å gå seg bort i. For å si det sli, så må du ha god tålmodighet og forstå tidlig hvor viktig politikere er i disse prosessene, mener Berg-Hansen.

Du kan se innlegget til Lisbeth Berg-Hansen og hele webinaret til slutt i saken. 

Videre fortalte Berg-Hansen om den nye havbruksstrategien til regjeringen som ble lagt fram i sommer og hvordan systemet fungerer når det kommer til tildeling av konsesjoner.

– Det er et komplisert system. Jo flere av aktørene i prosjektet som er kjent med dette systemet, jo bedre er det, mener hun.

 

– Vi tar sikte på å bli en samarbeidspartner for oppdrettsnæringen, gjennom å forstå de tverrfaglige prosessene kan vi bidra til økt verdiskapning hos kunden – i tillegg til å være en entreprenør som sørger for at bygget kommer opp til avtalt tid og at prosjektet med alle involverte aktører fungerer godt sammen, forteller Arne Magne Galguften.

 

Og det er akkurat dette Berg-Hansen mener er viktig å få til.

– Det er lurt å tidlig finne dem man vil samarbeide med. For å få en god tråd i hele prosjektet opp mot søknadsprosessene, sier hun.

– De som lykkes med bærekraft i hele verdikjeden, er de som vil lykkes med landbasert oppdrett, fortsetter hun.

– Måten å lykkes på i denne næringen, er å gå sammen i stedet for å sitte på hvert sitt lille snevre område. Det handler om å finne de flinkeste folkene til å løse det som trengs. Norge trenger bærekraftig innovasjon, og oppdrettsnæringa spiller en viktig rolle her, sier Berg-Hansen.

Utvikling av nye typer anlegg er et spesielt viktig punkt for å fortsette å sikre Norges konkurransefortrinn i bransjen.

Innlegget til Lisbeth Berg-Hansen og hele webinaret kan du se HER

 

Del: