Godt og fruktbart samarbeid

– Vi har hatt et veldig godt og fruktbart samarbeid med både GL-Bygg og LLENTAB på dette prosjektet, og vi håper at vi kan finne flere anledninger til å samarbeide i framtiden, sier Mimmi Irene Båtnes, prosjektlederen for AKVA group på Svaberget Smolt sitt nye anlegg.

AKVA group har en sidestilt entreprise med GL-Bygg på prosjektet, som totalentreprenør på prosess-siden av anlegget.

AKVA group leverer kort fortalt komplette prosessanlegg til oppdrettsnæringen, med alt fra rør og fisketanker til RAS-teknologi.

 

 

– Vi startet som Plastsveis på Sømna fro rundt 30 år siden, og rundt 2013 ble vi kjøpt opp av AKVA Group. Vi som holder til i Sømna leverer fisketanker og det som hører til der, mens AKVA Group i Danmark har ansvaret for RAS-teknologien, forklarer Mimmi Irene Båtnes, prosjektlederen for AKVA group på Svaberget Smolt sitt nye anlegg.

Det nye anlegget til Svaberget Smolt begynner nå å ta form, og både AKVA Group, GL-Bygg og LLENTAB ser tilbake på et prosjekt som har ført med seg bratte læringskurver og nye bekjentskap som forhåpentligvis kan resultere i flere samarbeidsprosjekt.

– GL-Bygg og LLENTAB har opptrådd veldig profesjonelt på dette prosjektet. De har vist at de har god kunnskap og kompetanse på feltet, og i tillegg er de lette å samarbeide med. Det er en flat struktur hos GL-Bygg – på lik linje med hvordan det er hos oss på Sømna. Det gjør at det er lett å ta en telefon om det er noe. Vi har veldig gode erfaringer med å jobbe med disse to aktørene, sier Båtnes.

De har vært løsningsorienterte gjennom hele prosjektet
Mimmi Irene Båtnes

Det er ikke til å stikke under en stol at på et prosjekt som Svaberget Smolt sitt nye anlegg, er det mange komponenter som skal passe sammen, og det er viktig at både byggsiden og prosess-siden av prosjektet snakker godt sammen.

– Det er klart at det er mye som skal passe. Vi har flere kilometer med rør som ligger under bakken og som har sin spesielle plass for at det skal passe med resten av anlegget. Da er det fort gjort at noen av de rørene kolliderer med der det er planlagt en søyle eller et fundament. Det som har vært veldig bra med GL-Bygg og LLENTAB er at de har vært opptatt av å finne løsninger på slike problemer. De har vært løsningsorienterte gjennom hele prosjektet, og jeg føler vi har snakket bra sammen hele tiden, sier Båtnes.

– I tillegg innehar de god kunnskap og kompetanse, og er villige til å dele av den kunnskapen, noe vi synes er veldig bra, legger hun til.

Prosjektleder for GL–Bygg, Øystein Homstad, forteller at nettopp dette med å være en løsningsorientert og god samarbeidspartner som står høyt hos både GL-Bygg og LLENTAB.

– Vi legger vekt på at vi ikke bare skal være en entreprenør som bygger ferdig bygget og det er det. Vi skal være en samarbeidspartner som er med på å finne løsninger og som kan bistå gjennom hele prosessen. Fra planlegging til ferdig bygg. Vi skal gjøre kunden trygg på at anlegget og innholdet i anlegget er i de beste hender, slik at kunden kan konsentrere seg om å holde på med de er best til – nemlig fisk.

Vi i AKVA group føler at vi nå er i ferd med å ferdigstille et bygg som vi alle kan være stolte av, og vi håper at vi kan finne andre anledninger hvor vi kan samarbeide med GL-Bygg og LLENTAB
Mimmi Irene Båtnes

Del: