Mer enn
stålbygg

LLENTAB er en internasjonal stålbygg leverandør som har kompetanse til å gjennomføre omfattende prosjekter rettet mot fiskeindustrien. Vi har oppført landbaserte oppdrettsanlegg på flere lokasjoner i Norge siden 80-tallet, både som total –og underentreprenør. Våre fortrinn er at vi har egne konstruktører og produksjonsanlegg.

LLENTAB, en samarbeidspartner i fremtidige utbyggingsprosjekter     

Fiskeindustrien er i konstant utvikling. Søken etter nye løsninger og produkter fører til innovativitet og samarbeid. Sammen med byggherren, prosjekterende og andre utførende entreprenører finner LLENTAB løsninger som oppfyller krav og forventninger. Vårt mål er å fortsette å utvikle oss i takt med utviklingen, slik at vi kan fortsette å være en pålitelig samarbeidspartner i fremtidige utbyggingsprosjekter.

Vi tenker på miljøet,
på og utenfor byggeplassen

For oss er det viktig at bygg blir oppført på en forsvarlig måte med hensyn på HMS, valg av materialer og montasje. Høye krav til materialkvalitet og montering sikrer at LLENTAB bygg takler miljøet der de oppføres, store snølaster, vind og korrosive miljøer.

Som en internasjonal aktør innen entreprenørnæringen arbeider LLENTAB for å minimere miljøbelastningen og bidra til energi –og ressurseffektivitet, på våre produksjonsanlegg og byggeplassen. Vi velger materialer som kan gjenbrukes og/eller resirkuleres og arbeider med å redusere klimapåvirkningen. Vi legger spesielt vekt på energibruk under produksjon, materialforbruk og transport, samtidig blir avfall håndtert på en sikker og forsvarlig måte.

Ønsker du å vite mer om LLENTAB??                     

Hovedkontor

LLENTAB AS
Rosenholmvn 25
1414 Trollåsen
Norge

Trondheim

LLENTAB AS
Torgardstrøa 12
7093 Tiller
Norge

Voss

LLENTAB AS
Brynamoen 8, Voss Handelshus
5705 Voss
Norge

Kontakt:

post@llentab.no
+47 977 07 300