Tett oppfølging, en godt sammensveiset arbeidsstokk og vår moderne utstyrspark gjør oss i stand til å løse oppgavene sikkert og effektivt.

Tett oppfølging, en godt sammensveiset arbeidsstokk og vår moderne utstyrspark gjør oss i stand til å løse oppgavene sikkert og effektivt.

GL-Bygg

Er en av de største entreprenørene i nordre del av Trøndelag. En totalentreprenør som satser på å drive bærekraftig entreprenørskap med langsiktig verdiskaping tuftet på god drift, digitalisering og kontinuerlig forbedring.

Vi prosjekterer og bygger anlegg for blå sektor, skoler, administrasjonsbygg, institusjoner, næringsbygg, bygg for landbruket og kraftanlegg.

 

Helt siden starten i 1988 har GL-Bygg markert seg som en solid og kompetent samarbeidspartner for sine oppdragsgivere.

Tett oppfølging, en godt sammensveiset arbeidsstokk og vår moderne utstyrspark gjør oss i stand til å løse oppgavene sikkert og effektivt.

Har vært totalentreprenør for de to nyeste anleggene til SinkabergHansen på Svaberget og Marøya.

GL-Bygg er sertifisert etter Achilles Utilities NCE – et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.

GL-Bygg er også godkjent Miljøfyrtårn og registrert i Startbank-registeret.

 

Miljøansvar

Vi jobber for å minimere miljøbelastningen og bidra til energi- og ressurseffektivitet, både på våre produksjonsanlegg og ute på byggeplass

GL-Bygg og LLENTAB kan levere betongkonstruksjoner som fundamenter, ringmurer, RAS-anlegg og alle nødvendige komponenter til komplette stålbygg. Hvert ledd i produksjonskjeden er viktig for det ferdige resultatet.

Vi sørger alltid for at vi har på plass de ressurser som kreves for å fullføre oppdraget på en hensiktsmessig måte.

Som en stor aktør i entreprenørnæringen har vi et ansvar for å velge materialer som er miljøvennlige og bærekraftige, og som er mulige å gjenbruke og/eller resirkulere. I tillegg arbeider vi for å redusere klimapåvirkningen, med særlig vekt på energiforbruk og optimalisering av materialforbruk og transportvirksomhet.

Samtidig blir alt avfall håndtert på en sikker og miljømessig forsvarlig måte.

 https://gl-bygg.no/